Psycholog Poznań

Psycholog Poznań

Psychologia jest dziedziną wiedzy znajdującą zastosowanie w rozmaitych obszarach, także tych powiązanych z medycyną. Istnieje silna potrzeba współpracy pomiędzy lekarzami a psychologami, których rolą jest diagnozowanie i wspieranie osób dotkniętych schorzeniami, działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, oraz pomoc w jego osiąganiu poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnej dermatologii, ale przede wszystkim pacjentów dermatologicznych, wyłoniła się interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jaką jest psychodermatologia. Ujmuje ona zjawiska w sposób holistyczny, skupiając się na poszukiwaniu roli czynników psychologicznych w schorzeniach dermatologicznych, wpływie chorób skóry na funkcjonowanie osób chorych w obszarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym, a także na zapewnieniu skutecznej pomocy psychologicznej.

Należy pamiętać, że schorzenia dermatologiczne nie są jedynie defektem kosmetycznym i mogą wpływać na życie zarówno osób chorych, jak i ich rodzin. Skóra jest ważnym narządem naszego ciała- widoczna na pierwszy rzut oka, odgrywa ważną rolę w kontaktach społecznych, stąd osoby cierpiące na choroby skóry niejednokrotnie doświadczają stygmatyzacji, mają niską samoocenę oraz obniżone poczucie jakości życia.  Warto także zdawać sobie sprawę, że stan psychiczny wpływa na stan skóry i jest niezwykle ważnym czynnikiem w przebiegu licznych chorób. Poprawa funkcjonowania psychicznego może zatem nie tylko wpłynąć na podwyższenie poczucia jakości życia, ale także  na sam przebieg choroby.

psycholog poznan