Pediatra Poznań

Pediatra Poznań

Pediatria jest trudną i specyficzną specjalnością medyczną wymagającą od  lekarza ogromnej wiedzy i doświadczenia klinicznego.  Organizm dziecka różni się pod wieloma względami zarówno w sensie anatomicznych jak i funkcjonalnym od organizmu osoby dorosłej. Z tego wynika specyficzny dla dziecka przebieg kliniczny wielu chorób, jak również pewne odrębności w diagnostyce i terapii. Pediatra w swojej codziennej praktyce klinicznej musi łączyć doświadczenie i wiedzę z zakresu wielu dyscyplin medycznych. Choroby dermatologiczne jak i o podłożu alergicznym stanowią dla pediatry coraz częstsze wyzwanie. Skóra jest organem u dziecka, w obrębie którego manifestuje się wiele różnych schorzeń, także o podłożu infekcyjnym.  Narastająca częstość chorób alergicznych dotyczy także dzieci, a odrębność  objawów wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia klinicznego.
Kompleksowa i specjalistyczna opieka nad dzieckiem powinna polegać więc na ścisłej współpracy lekarza pediatry z innymi specjalistami.

Bardzo istotnym zagadnieniem w pediatrii jest także szeroko rozumiana profilaktyka. Nie chodzi tu tylko o zapobieganie występowania konkretnych chorób u dzieci. W zakresie działań profilaktycznych w pediatrii mieszczą się także zasady prawidłowego żywienia, prawidłowej pielęgnacji czy odpowiedniej dla dziecka aktywności fizycznej. Zasady te oczywiście muszą się odnosić do konkretnego etapu życia dziecka. Wszystko to bowiem warunkuje prawidłowy rozwój i dojrzewanie poszczególnych układów i narządów rosnącego dziecka.

W profilaktyce chorób infekcyjnych bardzo istotną rolę odgrywają szczepienia ochronne i to zarówno obowiązkowe jak i zalecane w programie szczepień ochronnych.  Należy bowiem pamiętać, iż różne czynniki infekcyjne mogą prowadzić do schorzeń o skórnej manifestacji, mogą także nasilać przebieg schorzeń dermatologicznych czy nasilać przebieg alergii. U dzieci z chorobami przewlekłymi należy oczywiście indywidualizować program szczepień i układać go w zależności od indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka.

 

Dr n. med. Ilona Małecka

pediatra poznan