Alergolog Poznań

Alergolog Poznań

Choroby alergiczne stanowią,  olbrzymie wyzwanie dla lekarz klinicysty a częstość ich występowania we współczesnym świecie dramatycznie wzrasta !!!

 Alergologia stanowi interdyscyplinarną dziedzinę nauk medycznych obejmującą choroby dotyczące zarówno chorób skóry (atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, wyprysk alergiczny, alergie polekowe), układu oddechowego (alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa) , okulistyki (alergiczne zapalenie spojówek) , a dodatkowo częste pojawianie się pierwszych objawów klinicznych w okresie dziecięcym wymaga szerokiej wiedzy pediatrycznej. Z tego właśnie powodu alergologia jest szczególnie trudna specjalizacja wymagającą współpracy wielospecjalistycznej , będącej platformą wspólnego porozumienia pomiędzy lekarzami specjalizującymi się dodatkowo właśnie w tej dziedzinie. Zdobycie dyplomu i uprawnień alergologicznych to dodatkowe lata nauki i praktyki klinicznej warunkujące prawidłową opiekę medyczną nad pacjentem.

Konieczne bywa również przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych w celu potwierdzenia bądź wykluczenie podłoża objawów klinicznych u chorego, które nie zawsze związane są faktycznie z fenomenem uczulenia na alergeny środowiskowe.

W prawidłowych warunkach układ immunologiczny człowiek doskonale przystosowuje się do otaczającego nas środowiska, jednak w niektórych przypadkach (uwarunkowania genetyczne i epigenetyczne) tak się niestety nie dzieje. Wówczas pojawiają się objawy sugerujące alergię. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku uczulenie prowadzi do rozwoju choroby alergicznej. Istnieje bowiem zjawisko „alergii niemej”, w której nie obserwujemy żadnych objawów chorobowych pomimo uczulenia. Oczywiście w szczególnych sytuacjach takich jak spadek odporności ( np. ciężkie infekcje wirusowe), narażenie na szkodliwe  warunki środowiskowe (wzmożona ekspozycja na uczulające alergeny, warunki pracy  itd.), alergiczne objawy chorobowe mogą się w pełni rozwinąć. Zatem ważne jest , aby w każdej niepokojącej sytuacji klinicznej zasięgnąć porady specjalisty alergologa, aby zachować bezpieczeństwo zdrowotne.

Prawidłowa interpretacja obrazu klinicznego w połączeniu z wynikami badań alergologicznych stanowi zatem podstawę do prawidłowego ustalenia rozpoznania klinicznego , wdrożenia właściwych zasad profilaktyki oraz leczenia. Warto podkreślić , że działania te powinny być w pełni zindywidualizowane i podlegać modyfikacji zależnie od konkretnego przypadku pacjenta.

Wiedza medyczna zmienia się w nieprawdopodobnym tempie i co 5 lat wymaga gruntownych zmian. Dlatego ustawiczne szkolenie specjalistyczne i uaktualnianie wiedzy w zakresie tak szczególnej dziedziny jak alergologia jest czynnikiem wręcz nieodzownym. Mamy tego pełną świadomość i staramy się nieustannie podążać za nowoczesnymi trendami i Europejskimi zaleceniami , którymi dysponujemy w zakresie dermatologii, pediatrii, laryngologii, pulmonologii oraz okulistyki.

Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz

podpis

alergolog poznan