STP

Testy alergiczne

Skórne testy punktowe (STP) są podstawową i wstępną formą diagnostyki alergii wziewnej (powietrznopochodnej) i pokarmowej. Są one proste w wykonaniu, czułe i swoiste w stopniu wystarczającym do potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia alergii atopowej. Polegają one na nałożeniu na niezmienioną skórę (zazwyczaj jest to skóra przedramienia) wystandaryzowanego roztworu alergenu i nakłuciu skóry lancetem Morrow – Browna. Poprzez nakłucie badana  substancja alergenowa jest wprowadzana do naskórka na głębokość              ok. 0,4 mm.  STP są metodą służącą do wykrywania reakcji typu natychmiastowego w przypadku takich schorzeń jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa lub astma oskrzelowa.. Wyniki testów ocenia się w odniesieniu do wyniku próby dodatniej przeprowadzanej z histaminą i próby ujemnej z 0,9 % NaCl. Kontrola dodatnia (średnia średnica bąbla histaminowego > 3 mm) jest następnie porównywana ze średnią średnicą bąbla alergenowgo. W przypadku gdy bąbel alergenowy jest równy lub większy od kontroli dodatniej można potwierdzić uczulenie IgE-zależne w odniesieniu do badanego alergenu. Istnieją pewne kontrowersje na temat wieku, w którym wyniki STP są faktycznie wiarygodne. Generalnie przyjmuje się wiek około 5 lat za graniczny dla tego typu diagnostyki. Należy pamiętać ,że czasem przewlekłe zmiany zapalne skóry np. u chorych na AZS mogą utrudniać prawidłową interpretację wyników i być przyczyną fałszywie ujemnych odczytów. W przypadkach wątpliwych diagnostykę tą należy uzupełnić oznaczeniem antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi pacjentów, które skierowane sa przeciwko uczulających chorego alergenom.

 

 

Testy prick-by-prick  są swoista odmianą STP , szczególnie przydatne w sytuacji, gdy wyniki STP są ujemne, natomiast na podstawie wywiadu zdecydowanie podejrzewamy uczulenie na wymieniane przez chorego produkty spożywcze. Technika wykonania oraz interpretacja testów jest identyczna ze sposobem przeprowadzania STP. Jedyna różnica polega na charakterystyce badanego alergenu pokarmowego, gdyż zamiast wystandaryzowanych ekstraktów alergenowych,  w teście tym  używa się natywnych  pokarmów (kropla mleka, jabłko, pomidor itd.). Oczywiście w tym przypadku miejscowa reakcja skórna może być wywołana nie tylko przez alergen pokarmowy, ale również przez rozmaite dodatki oraz środki chemiczne zastosowane w spożywczym procesie produkcyjnym. Zatem testy prick-by-prick nie są wystandaryzowaną techniką diagnostyczną.