SAFT

Skórny ekspozycyjny test pokarmowy  – SAFT (Skin Application Food Test), polega na aplikacji na skórę chorego (plecy lub przedramiona) podejrzanego pokarmu. Jest on  bardzo przydatny w diagnostyce natychmiastowych reakcji pokarmowych (OAS, pokrzywka kontaktowa itd.). W testach wykorzystuje się spożywane przez dziecko na co dzień pokarmy dostarczone przez opiekunów (alergeny natywne). Odczyty testu przeprowadza się po 10, 20 i 30 min od ekspozycji. Za wynik dodatni uznaje  się powstanie bąbla w miejscu kontaktu z badanym pokarmem. Testy SAFT są uznawane za bardzo przyjazne dla dziecka (nie wywołują istotnego stresu, gdyż są praktycznie bezbolesne), a ich wyniki  bardzo dobrze korelują z wynikami oznaczeń swoistych dla pokarmów IgE w surowicy krwi chorych oraz z wynikami prowokacji doustnych.