Biopsja skóry

Biopsja skóry

Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca  zmienionego chorobowo lub / i pozornie zdrowego. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu poddaje  się ocenie histologicznej pod mikroskopem. Badanie wykonuje się w celu rozpoznawania stanów przedrakowych skóry, nowotworów skóry, dermatoz o swoistym obrazie histologicznym przy niecharakterystycznym obrazie klinicznym i chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym.

Informacje, które należy zgłosić przed badaniem – aktualnie przyjmowane leki (zwłaszcza leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia), skłonność do krwawień.