Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne
Pobranie wymazu ze skóry umożliwia ocenę kolonizacji przez drobnoustroje patogenne.

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania.