Badania

Badania
Naskórkowe Testy Płatkowe dorośli  300 zł
dzieci    270 zł
Skórne Testy Punktowe 6 zł za alergen
Biopsja skóry   220 zł