Lek. med. Adam Bobkiewicz

Dr n. med. Adam Bobkiewicz

Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

Uczestnik licznych kursów, szkoleń i warsztatów chirurgicznych. Odbył roczny staż naukowy w Cleveland Clinic w USA (pod kierownictwem profesor Marii Siemionow, która była promotorem pracy doktorskiej) oraz w Heidelbergu, Niemcy.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach i monografiach polskich i zagranicznych. Na liście PubMed znalazło się jego 28 publikacji. Wykładowca i autor kilkudziesięciu doniesień na konferencjach i zjazdach o zasięgu polskim i zagranicznym.

Stypendysta Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek rady naukowej czasopisma Negative pressure wound therapy. Współorganizator szkoleń i konferencji z zakresu terapii podciśnieniowej leczenia ran.

Jego głównymi zainteresowaniami zawodowymi oraz naukowymi są: choroby zapalne jelit, chirurgia kolorektalna oraz terapia podciśnieniowa.