Dr Beata Szramka-Pawlak

Dr Beata Szramka-Pawlak – psycholog. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Studia doktoranckie odbywała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w Katedrze i Klinice Dermatologii, kończąc je uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych. Obecnie związana jest z Kliniką Dermatologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu oraz Zakładem Dermatologii i Wenerologii UM w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej indywidualnej, par i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz kurs Racjonalnej Analizy Zachowania organizowany przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Zajmuje się także diagnozą psychologiczną oraz konsultacjami psychologicznymi. W pracy naukowej swoje zainteresowania skupia wokół psychodermatologii. Jest współautorką licznych publikacji z tego zakresu.